צילום מוצרי מזון - רוטב צימיצורי צולם עבור חברת דורות